នាឡិកា Mondaine Smartwatch ជំនាន់ទីពីរកាន់តែឆ្លាតវៃ

ដោយ: ដួងច័ន្ទ

នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុន Mondaine បញ្ចេញផលិតផល Smartwatch ដំបូងមានឈ្មោះថា Helvetica 1 នៅក្នុងឆ្នាំ 2015 វាជាផលិតផលនាឡិកាដៃ Smartwatch ដែលមានមុខដារមានព្រំដែនកំណត់។ វាអាចធ្វើការតាមដានសកម្មភាពរបស់អ្នក ប៉ុន្តែវានឹងលេចឡើងពីចំណុចខ្វះខាត ដែលបង្ហាញថាវាមានលក្ខណៈអ...

ក្រុមហ៊ុន Nokia ប្រហែលជាបោះបង់ចោល ឧបករណ៍ពាក់ជាប់ខ្លួន

ដោយ: ដួងច័ន្ទ

អស់រយៈពេលតិចជាងពីរឆ្នាំ បន្ទាប់ពីការចំណាយអស់រាប់លានដុល្លារ ក្នុងការស្វែងរកទីតាំងឈរ ជើងនៅក្នុងទីផ្សារផលិតផលសុខភាពសម្រា...

ប៉ាតង់ Apple Watch ថ្មី បង្ហាញចំណុចពិសេសពីរ

ដោយ: ដួងច័ន្ទ

Huawei Watch 3 មិនទាន់កំណត់ពេលវេលា ចេញលក់ទេ

ដោយ: ដួងច័ន្ទ