ការវិវត្តថ្មីនៃផលិតផលរបស់ Apple

ដោយ: ដួងច័ន្ទ

ក្រុមហ៊ុន Apple បាននឹងកំពុងពង្រឹងសមត្ថភាពកាន់តែខ្លាំងឡើង សម្រាប់ផលិតផលឧបករណ៍សម្លេង ហើយយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ ថ្មីៗនេះរបស់ Bloomberg បានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន Apple មានគម្រោងចេញលក់ផលិតផល AirPods លំដាប់ខ្ពស់ ផលិតផល HomePod ថ្មី និងកាសត្រចៀកប្រភេទ Studio-...

ជម្រើសជំនួស AirPods ទាំង 6

ដោយ: ដួងច័ន្ទ

ផលិតផល AirPods របស់ Apple បានទទួលប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់ ក្នុងនាមជាកាសត្រចៀកគ្មានខ្សែពិតប្រាកដ ជាមួយនឹងការភ្ជាប់ដ៏ងាយស្រួល...

Photoshop ពេញលេញនឹងមានលើ iPad

ដោយ: ដួងច័ន្ទ

Facebook កំពុងសាកល្បងមុខងារថ្មី

ដោយ: ដួងច័ន្ទ