កំពូលកាមេរ៉ា WiFi ក្នុងឆ្នាំ 2018

ដោយ: ដួងច័ន្ទ

បច្ចុប្បន្ននេះកាមេរ៉ាដែលកំពុងទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំង គឺកាមេរ៉ាដែលមានបំពាក់ប្រព័ន្ធ WiFi។ វាមានសមត្ថភាពអាចឱ្យអ្នកផ្ញើរូបភាពដោយពុំចាំបាច់ប្រើប្រាស់ខ្សែចម្លង អាចចែករំលែករូបភាពនៅតាមបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមជាដើម។ ដូច្នេះហើយ ថ្ងៃនេះ ទំនើប សូមបង្ហាញពីកំ...

កាមេរ៉ា Panasonic Lumix S1 និង S1R ស៊ុមពេញ ដែលអ្នកកំពុងរង់ចាំ

ដោយ: ភារុន

10 ឆ្នាំក្រោយពីការផលិតកាមេរ៉ា LUMIX G1 ដែលជាកាមេរ៉ាដែលមាន Len ត្រឹមតែមួយ និង ឌីជីថលដំបូងបំផុតរបស់ក្រុមហ៊ុន Panasonic ...

Nikon D3300 កាន់តែលឿន កាន់តែខ្លាំង

ដោយ: ដួងច័ន្ទ

លេចរូបរាង GoPro Hero 7 ហើយ

ដោយ: ដួងច័ន្ទ