កម្មវិធីថ្មី! 3D Photo នៅលើ Facebook

ដោយ: ដួងច័ន្ទ

កាលពីខែឧសភាកន្លងទៅ ក្នុងអំឡុងពេលសន្និបាត F8 ក្រុមហ៊ុន Facebook បានប្រកាសថាក្រុមហ៊ុនបាននឹងកំពុងដំណើរការនៅលមុខងារមួយ ដែលអាចនាំយករូបភាព 2D ធម្មតា និងធ្វើឱ្យវាមានលក្ខណៈដូចជារូបភាព 3D នៅពេលវាត្រូវបាន Post នៅក្នុង News Feed។ នាពេលនេះ ក្រុមហ៊ុនកំពុងចាប់ផ...

Facebook Group អាច Chat កំសាន្តកាន់តែច្រើនគ្នា

ដោយ: ដួងច័ន្ទ

បើសិនជាក្រុម Jimmy Neutron Facebook Group ធ្វើឱ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ធុញទ្រាន់ នេះប្រហែលជាបណ្តាលមកពីបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមយ...

Router សម្រាប់ហ្គេមលឿនបំផុត

ដោយ: ដួងច័ន្ទ

YouTube បន្ថែមមុខងារ HDR សម្រាប់ iPhone ថ្មី

ដោយ: ដួងច័ន្ទ