ឧបករណ៍ Smart Home អស្ចារ្យទាំង11

ដោយ: ដួងច័ន្ទ

ជាមួយនឹងកំណើនប្រជាប្រិយភាពផលិតផល ដូចជា Nest និង Amazon Echo ជាដើម នាំឱ្យឧប ករណ៍ Smart Home បានចាប់ផ្តើមរួមចំណែក ក្នុងទីផ្សារកាន់តែទូលំទូលាយ។ ស្របពេលដែលអ្នក អាចនឹងស្គាល់ឧបករណ៍មួយចំនួន ដូចជា Smart Doorbell និង Garage Doors អ្នកនៅតែមិនទាន់បានដឹងអស់ពី...

នាវាអស្ចារ្យ ៨ កាលពីមុនដែលត្រូវបាន បោះបង់ចោល

ដោយ: ស. លីង

កប៉ាល់ជាច្រើនគ្រឿង ដែលចាត់ជារបស់អស្ចារ្យ សម្រាប់ការងារដឹកជញ្ជូន ចម្បាំង នេសាទជាដើម ត្រូវបានទុកចោលក្លាយជាចាស់ ទ្រុឌទ្រ...

ម៉ូតអំពូលភ្លើង ក្នុងការិយាល័យ

ដោយ: ដួងច័ន្ទ

មានមែន? ឈ្មោះទីក្រុង អីក៏ល្អសើចម្ល៉េះ!

ដោយ: ស. លីង

7 ចំណុច ធ្វើឱ្យ គេហដ្ឋានលក់មិនដាច់

ដោយ: ដួងច័ន្ទ

Ultra-spec 2000 វ៉ែនតាពិសេសការពារភ្នែក ពីពន្លឺអេក្រង់ទូរស័ព្ទ

ដោយ: ស. លីង

ជប៉ុន ទៀតហើយ!!! ផលិតការ៉េមកី មិនឆាប់រលាយ

ដោយ: ស. លីង

រូបសាក់ ប្រាប់ពីសុខភាព

ដោយ: ដួងច័ន្ទ